10 frågor att ställa när du köper värmepump


1. Hur ser din fastighet ut?

Inget hem är det andra likt – och det spelar såklart roll när du ska installera en värmepump. Därför är det viktigt att se över möjligheterna som hemmet erbjuder och diskutera dem med säljare och installatörer. Eftersom såväl hemmets yttre som inre har stor påverkan för slutresultatet är det en bra idé att få ett hembesök.

 

Om det inte går rekommenderar vi att du till exempel tar bilder på hemmet – både ut- och invändigt – och tar med alla nödvändiga dokument, som exempelvis ritningar. Planlösningen och inredningen i hemmet dikterar villkoren för var och hur innedelen av systemet kan installeras.

 

Produktsortiment-Privat_utan txt

2. Vilka är dina behov för värmepump?

Uppvärmningsbehoven varierar från fastighet till fastighet. Storleken på fastigheten är naturligtvis en avgörande aspekt, precis som till exempel isolering och huruvida det finns annan uppvärmning som kan samköras med värmepumpen – till exempel en kakelugn. Kanske funderar du på att skaffa en värmepump till ett fritidshus där
den inte behöver gå för fullt hela tiden? Alla dessa aspekter är viktiga för att du ska bli så nöjd som möjligt med din investering.

 

Det är alltså många faktorer som måste tas med i beräkningen för att det sammantagna utfallet ska bli det bästa möjliga. Därför är det viktigt att alltid se över dina behov och välja anläggning baserat på dem.

Kontrollera även vilken värmeeffekt anläggningen ger vid låga utomhustemperaturer, speciellt om vintrarna tenderar att vara kalla där du bor. Här kan det även vara läge att säga några ord om bekvämlighetsaspekten. Kom ihåg att ta reda på vad som krävs för att kalibrera och sköta om din anläggning – för det kan vara stor skillnad på de olika system som finns på marknaden. Somliga kräver mer av sin ägare, medan andra gör livet lätt som en plätt. Till exempel finns det system som enkelt kan skötas via mobilen!

 

Återigen – bästa sättet att hitta den värmepump som bäst svarar mot dina behov är att ta kontakt med en erfaren yrkesperson och diskutera saken, helst på plats där pumpen ska installeras. Då finns dessutom möjligheten att ta till olika typer av träffsäkra hjälpmedel som bidrar till att ge en tydlig och bra bild av läget. Ett exempel är MelCalc som används för att räkna ut behov och besparingar i individuella fall.

3. Hur mycket kommer värmepumpen låta?

Värmepumpar för sällan ett vansinnigt oväsen, men de är inte alltid helt knäpptysta heller. Därför bör du se över de olika system som finns, testköra dem i så stor utsträckning som möjligt och sedan, när man slutligen slår till på en anläggning, installera den på ett sätt som gör att den stör så lite som möjligt.

4. Hur kommer det se ut med en värmepump?

Skönhet ligger som bekant i betraktarens öga. Och vissa ögon är känsligare än andra – och olika människor tilltalas av olika saker. För somliga spelar funktion större roll än form. För andra är förhållandet närapå det omvända.

 

När man skaffar en värmepump gör man en långsiktig investering – och därför är det viktigt att se till att man hittar en anläggning som man kommer trivas med under många år framöver, vilket förstås gäller både dess yttre och inre.

5. Vem är återförsäljaren och vem är installatören av värmepumpen?

När man skaffar sin värmepump är det många parametrar som ska stämma för att allt ska fungera optimalt. Därför är det viktigt att man alltid vänder sig till kompetenta yrkespersoner med största möjliga erfarenhet.

 

Leta gärna upp ett antal olika installatörer och säljare och begär offerter från dem. Men låt det inte stanna där. Jämför gärna vad de erbjuder i form av tillgänglighet och service – för då kan det visa sig att det som verkar vara billigast på pappret kan bli mer kostsamt i längden.

 

Att säljaren eller installatören gör hembesök och erbjuder sig att göra specifika beräkningar för din fastighet och dina behov är också ett tecken på att de är seriösa och professionella.

Samtidigt rekommenderar vi även att du ber om referenser för att lätt kunna få en bild av såväl erfarenhet som kvaliteten på utförda uppdrag.

 

Service och garantier är naturligtvis viktiga aspekter och du bör kolla upp vilka alternativ och upplägg de olika aktuella återförsäljarna erbjuder. Och om firman du väljer inte erbjuder sådant bör du alltid få tillgång till uppgifter om vem du ska vända dig till om något går på tok. Du bör dessutom välja en återförsäljare som levererar en värmepump från en grossist som kan ta över garantiåtaganden och dylikt om något skulle hända i framtiden.

 

Avslutningsvis bör du också kräva att installatören som monterar värmepumpen visar sin certifiering, eftersom garanti inte gäller vid installation utförd av en icke-certifierad installatör.

6. Hur mycket kommer jag spara med värmepump?

Det är svårt att ta fram en schablonmässig kalkyl för hur stora besparingar man kommer göra när man skaffar värmepump, eftersom varje fall är unikt i sig. Det enda som är säkert är att man kommer spara pengar på att skaffa en värmepump.

 

Återigen är det absolut enklast att få en bild av sina framtida besparingar genom en diskussion med en erfaren återförsäljare på plats där anläggningen ska installeras. Då kan han eller hon hjälpa dig att göra en beräkning baserat på det aktuella läget och dessutom ta in alla de aspekter som man kanske inte tänker på själv.

 

En viktig punkt är dock att man inte ska låta sig luras av en värmepump med endast hög verkningsgrad (COP). En hög verkningsgrad tillsammans med en låg värmeeffekt ger nämligen en dålig besparing. Därför är det viktigt att även ha full koll på värmeeffekten.

Kontrollera även vilken värmeeffekt anläggningen ger vid låga utomhustemperaturer, speciellt om vintrarna tenderar att vara kalla där du bor. Här kan det även vara läge att säga några ord om bekvämlighetsaspekten. Kom ihåg att ta reda på vad som krävs för att kalibrera och sköta om din anläggning – för det kan vara stor skillnad på de olika system som finns på marknaden. Somliga kräver mer av sin ägare, medan andra gör livet lätt som en plätt. Till exempel finns det system som enkelt kan skötas via mobilen!

 

Återigen – bästa sättet att hitta den värmepump som bäst svarar mot dina behov är att ta kontakt med en erfaren yrkesperson och diskutera saken, helst på plats där pumpen ska installeras. Då finns dessutom möjligheten att ta till olika typer av träffsäkra hjälpmedel som bidrar till att ge en tydlig och bra bild av läget. Ett exempel är MelCalc som används för att räkna ut behov och besparingar i individuella fall.

7. Behöver jag tillskottsenergi?

Olika värmepumpar klarar av köldgrader olika bra. Billigare anläggningar klarar sällan de temperaturer som vi ofta når här i Sverige under vintrarna. Tekniskt sett kan man alltså säga att vissa värmepumpar inte klarar av klimatet i de norra delarna av landet och andra platser där vinterkylan är extra svår.

 

För att se till att man alltid får värme i sin fastighet brukar man installera någon typ av tillskottsenergikälla till exempel en elpatron som sätter igång ifall temperaturen blir så låg att värmepumpen inte längre mäktar med att leverera värme. Och ju oftare tillskottsenergin måste tillföras, desto sämre fungerar värmepumpen.

 

Kontrollera därför hur låga temperaturer värmepumpen klarar av, samt vilken effekt den levererar vid olika grader.

8. Vad är rätt effekt på värmepumpen?

Be gärna återförsäljaren eller installatören om hjälp med att kalibrera effekten på värmepumpen. Detta eftersom det är flera aspekter, som till exempel utetemperatur ur isolering, som spelar in i sammanhanget. Se dessutom till att få en grundlig genomgång i hur du sköter om anläggningen på egen hand. Det finns idag lösningar som gör det enkelt att styra sitt värmepumpssystem till exempel via mobilen.

 

Viktigt att komma ihåg är att den effekt som värmepumpen ska vara på inte beräknad på hur många kvadratmeter fastigheten är på, utan på dess energibehov. Oftast hittar du din årliga energiförbrukning på elleverantörens faktura.

9. Hur ser det ut med garantier och försäkringar?

Garantier och försäkringar är förstås viktiga saker när man gör en större investering. Därför rekommenderar vi att du ser till att få en fullständig redogörelse kring detta av återförsäljaren, baserat på dina behov.

 

Se även till att noga kontrollera alla garantivillkor. Det är till exempel stor skillnad på ”fem års garanti” och ”fem års försäkring”. Du bör dessutom få fullständig information om vem du ska kontakta om problem uppstår samt vem som utför service på ditt system och vart du kan vända dig om du har frågor eller behöver support.

 

Samtidigt rekommenderar vi även att du ber om referenser för att lätt kunna få en bild av såväl erfarenhet som kvaliteten på utförda uppdrag.

10. Är det smart att välja en billig värmepump?

Se till att inte jämföra äpplen och päron. Jämför anläggningar som har liknande funktioner och prestanda, eftersom de billigaste systemen knappast når upp till den standard som de något dyrare kvalitetsanläggningarna håller.

 

Det är ofta frestande att hugga på det tillsynes bästa just nu erbjudandet. Men försök att inte bara fokusera på inköpskostnaden, eftersom det alltid lönar sig att se sina
investeringar på lite längre sikt. Gör en kalkyl för dina personliga behov, baserat på dina ekonomiska möjligheter, gärna tillsammans med säljaren – och räkna även med anläggningens livslängd och eventuella servicekostnader. Ofta blir det tydligt att det är klokast att lägga sina pengar på kvalitetsprodukter, eftersom det betalar sig i det långa loppet.

10 frågor att ställa när du köper värmepumpar

Är du på gång att köpa en ny värmepump? Ett köp som kommer med många frågor och funderingar. Här finns alla frågorna samlade i ett dokument så du kan läsa i lugn och ro.

 

Ladda ned 10 frågor som PDF

köp värmepump