Trygghetsförsäkring


Hero_himmel

VI ERBJUDER DIG UPP TILL 16 & 18 ÅRS TRYGGHET!

För att du som kund ska känna dig extra trygg med produkten ifrån oss på Mitsubishi Electric, har vi utöver vår garanti på 5 år tagit fram en trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic försäkringsförmedlare. Genom att registrera din garanti på www.megaranti.se får du även ett erbjudande om att förlänga tryggheten på din luft/vatten och bergvärmepump innan den 5-åriga garantin löper ut. Trygghetsförsäkringen kommer du kunna förnya årsvis ända upp till 16 år för luft/vatten och 18 år för bergvärme.

REGISTRERING AV MITSUBISHI ELECTRICS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Du som kund ska själv registrera din produkt på www.megaranti.se . Observera att detta gäller luft/vatten och bergvärmepumpar. Ett erbjudande om Mitsubishi Electrics trygghetsförsäkring kommer då att skickas till dig i god tid innan den 5-åriga garantin löper ut. Försäkringen kan förlängas årsvis, upp till 16 år för luft/vatten och 18 år för bergvärme. Får du inte ett erbjudande hör av dig till din återförsäljare eller Arctic.

ETT KOMPLEMENT TILL DIN ORDINARIE FÖRSÄKRING

Mitsubishi Electrics trygghetsförsäkring är en självriskelimineringsförsäkring som kompletterar din ordinarie försäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med en maskinskada men med avdrag för självrisk och åldersavdrag. Trygghetsförsäkringen går därefter in och ersätter dig för självrisken och ålderavdraget. Den gäller även om din ordinarie försäkring har gjort en avskrivning till 100 % på produkten.

PRIVATPERSON MED EN VILLAHEMFÖRSÄKRING

För att få ersättning från trygghetsförsäkringen måste reparationskostnaden för maskinskadan överstiga självrisken hos din villahemförsäkring. Överstiger reparationskostnaden självrisken men villahemförsäkringen har gjort avskrivning med 100 % ersätter trygghetsförsäkringen skadekostnaden.

JURIDISK PERSON MED FASTIGHETS-/ FÖRETAGSFÖRSÄKRING?

För dig som juridiskperson lämnar Mitsubishi Electric 2 års garanti på din produkt. I samråd med din installatör kan de ordna med en 5-årig trygghet i form av 2 års garanti följt av en 3-årig trygghetsförsäkring. Registreringen utför dom på www.arctic.se/kvi. Efter dessa 5 år kommer du kunna förnya försäkringen upp till 10 år! Försäkringen gäller vid maskinskada och ersätter den självrisk och det åldersavdrag som fastighetsförsäkringen gör avdrag för vid en skada på produkten. Om reparationskostnaden inte överstiger självrisken hos fastighetsförsäkringen ersätter trygghetsförsäkringen hela beloppet.

FÖRUTSÄTTNING

Produkten ska vara levererad av oss Mitsubishi Electric Sverige, initialt, för att den 5-åriga garantin och trygghetsförsäkringen ska gälla. Dessutom ska installationen utföras av en utav oss godkänd installatör och service ska vara utförd på luft/vatten och bergvärme av auktoriserad återförsäljare efter 3 år (från 2 år och 10 månader till 3 år och 3 månader från original fakturadatum) och enligt Mitsubishi Electrics garantiservice-checklista. Om service uteblir eller att intyg ej kan uppvisas gäller 3-årig garanti. Ägaren av värmepumpen ombesörjer och bekostar detta själv.

 trygghetsloggor

 

VAD HÄNDER OM DIN MITSUBISHI ELECTRIC-PRODUKT SKADAS?

Skadeanmälan ska göras till Arctic på telefon 08-746 05 60 eller e-post kundtjanst@arctic.se. Du ska även anmäla skadan omgående till din villahemförsäkring alternativt fastighets-/ företagsförsäkring.

ARCTIC FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

Samarbetet vi inlett är tillsammans med Arctic, som av Finansinspektionen är godkänd försäkringsförmedlare.

FRÅGOR

Har du frågor kring din Mitsubishi Electric produkt ska du i första hand kontakta din återförsäljare.

Har du frågor kring försäkringen vänder du dig till Arctic på telefonnummer 08-746 05 60 eller e-post: kundtjanst@arctic.se eller www.arctic.se.

16-18_års_Trygghet_Försäkringsblad_A4